Zapisy wystartowały

W tegorocznym pakiecie startowym organizator przewidział niespodziankę – lekki plecak biegowy.

Uwaga! Plecaki tylko dla pierwszych 300 opłaconych uczestników, decyduje data przelewu.

Najważniejsze informacje dotyczące zapisów oraz biegu

W „II Piątnica Półmaraton Pomagam” „Biegam z Piątnicą. To naturalne” prawo startu mają osoby, które do dnia 11 czerwca 2017 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania regulaminu. W pozostałych biegach może wziąć udział każdy bez względu na stopień wytrenowania i wiek.

Uczestnik dokona pełnej rejestracji na https://elektronicznezapisy.pl/event/1509.html oraz dokona opłaty startowej na konto organizatora: nr 40 2030 0045 1110 0000 0396 6200 – „Biegamy dla Zdrowia” z dopiskiem „ Piątnica”.

Opłata wpisowa 40zł w całości zostanie przekazana na cele charytatywne, każdy z uczestników może zadeklarować i wpłacić wyższą kwotę, która również zostanie przekazana na wybrany przez uczestnika cel.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15.03.2017r. do 1.06.2017r po tym terminie listę zgłoszeń jest zamykana. W dniu imprezy zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenie uczestnika ważne jest przez 3 dni jeżeli nie zostanie dokonana opłata wpisowa po tym terminie zgłoszenie zawodnika zostanie usunięte. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi jednak można ją przenieść na innego uczestnika do dnia 1czerwca .

UWAGA: w związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy łączna liczba startujących zawodników ograniczona będzie do 500 osób + pula organizatora, (21km – 300osób, 10km – 100osób i 100osób –na 5km). O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność opłaty wpisowej. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów Hala Gimnazjum w Piątnicy ul. Szkolna 29 w dniu 11 czerwca w godz. 8.00 – 10.00. Po godz. 10:00 biuro wydawania pakietów startowych zostaje zamknięte. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości do weryfikacji.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej oraz obowiązkowo przebiec cały zadeklarowany dystans z butelką mleka OSM Piątnica.

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które posiadają aktualne badania lekarskie, lub podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

Po skończonym biegu wszyscy zawodnicy otrzymują obiad (chłodnik + kałduny).