Cele charytatywne V Biegu z Butelką Mleka.

Jak co roku, biegacze cały dystans przemierzą z tytułową butelką mleka OSM Piątnica. Wszystkie opłaty wpisowe przekazane zostaną na cel charytatywny: wsparcie działalności wybranego stowarzyszenia. Każdy z uczestników może wybrać, które stowarzyszenie chce wesprzeć.

W tym roku są to:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży skupia swoją działalność wokół zagadnień dotyczących poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Realizuje działania związane z czynną integracją osób niepełnosprawnych, a przez to ogranicza wykluczenie społeczne tych osób. Podejmuje zadania zmierzające do upowszechniania wizerunku osoby niepełnosprawnej jako szczególnie wartościowej dla społeczeństwa.

Celem Łomżyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i otępiennymi zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszanie prowadzi na terenie Łomży trzy rodzinne domy, świadcząc opiekę całodobową, z możliwością pozostawienia chorego wDomu, również na krótki okres czasu, miesiąc, dwa lub dłużej. Poza tym, udziela poradnictwa, w tym doraźnej pomocy psychologicznej dla opiekunów. Stowarzyszenie co roku organizuje także piknik integracyjno-rehabilitacyjny dla chorych i opiekunów.

Stowarzyszenie Kobiet z problemem onkologicznym istnieje od 1993 r. Obszar działalności dotyczy dwóch głównych kierunków: pomocy kobietom niepełnosprawnym, które dotknęła choroba nowotworowa oraz prowadzeniu profilaktyki w zakresie onkologii.

Stowarzyszenie organizuje odwiedziny w szpitalu, w domu rodzinnym, a nawet w hospicjum. Prowadzi także rehabilitację dla kobiet po amputacji piersi. Raz w miesiącu organizuje spotkania ogólne dla wszystkich członkiń, a dwa razy do roku spotkania świąteczne w Centrum Katolickim.

Powstałe w 1992 roku Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży prowadzi profesjonalną opiekę nad ludźmi z chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie, poprzez całodobową opiekę paliatywną, pomoc psychologiczną, rehabilitacyjną i duchowną. Od 1 grudnia 1993 roku utworzone Hospicjum rozpoczęło świadczenie opieki stacjonarnej, domowej obejmującej swoim zasięgiem miasto Łomża. W lutym 2003 roku został utworzony Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla chorych z chorobą Parkinsona, ze stwardnieniem rozsianym oraz stanach po świeżych udarach mózgu.

Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej poprzez zapewnienie chorym całodobowej opieki paliatywnej, pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej i duchownej.”

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć cel charytatywny kwotą wyższą niż podstawowa opłata wpisowa, serdecznie zachęcamy!

Zapisy https://elektronicznezapisy.pl/event/4457/strona.html