Bieg Charytatywny

Opłata wpisowa 40zł w całości zostanie przekazana na cele charytatywne, każdy z uczestników może
zadeklarować i wpłacić wyższą kwotę, która również zostanie przekazana na wybrany przez uczestnika cel.

POMAGAMY:

1. Fundacja „Samotnych Matek z Dziećmi i Rodzin” – Dom Samotnych Matek w Nieławicach, Nieławice 27
2. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego Łomża, Al. Piłsudskiego 11a lok. 410
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39
4. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Pod Wezwaniem Świętego Ducha, Rybaki 3, Łomża